พบกับคุณสมบัติใหม่ของ Arena 16.1      Click Here! ➪❝คุณสมบัติของ Arena 16.1❞ พร้อมใช้งานแล้ววันนี้!✪ ทำไมถึงควรอัปเดต Arena เป็นเวอร์ชัน 16.1?


        ✤ User Interface หรือ UI โฉมใหม่

        ✤ การอัปเดตเทมเพลต

        ✤ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์แบบตัวแปรเลข Arrays

        ✤ ฟังก์ชันแถวคอยแบบใหม่

        ✤ ฟังก์ชันแผนผังกระบวนการผลิตแบบใหม่

        ✤ SMARTs รูปแบบใหม่

        ✤ การสนับสนุนหลายการประมวลผล


✪ มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มมาใหม่บ้าง?


        ✤ User Interface หรือ UI โฉมใหม่!

           แถบเครื่องมือเดิมของ Arena ได้ถูกปรับโฉมใหม่เป็นรูปแบบแถบ Ribbon


        ✤ การอัปเดตเทมเพลต

           Arena ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างโมดูลต่าง ๆ สู่ฟังก์ชันการทำงานภายใต้เทมเพลตแบบใหม่ เทมเพลตของโมดูลต่าง ๆ นั้นจะมีรูปร่างของ

โมดูล และไอคอนที่อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมา โมดูลทั้งหมดจะมีช่องแสดงความคิดเห็น และยังปรับปรุง ความสามารถในการวาดเส้นตรงเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง

โมดูล อีกด้วย ได้แก่

               ➻ Discrete Processing

               ➻ Data Definition

               ➻ Decisions

               ➻ Input Output

               ➻ Animation

               ➻ Material Handling

           Flow process template ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Tank Flow เพื่อความชัดเจนและในขณะนี้ลำดับข้อมูลของโมดูลและลำดับขององค์ประกอบ

ต่าง ๆ นั้นสามารถรองรับการอ่านค่าได้โดยตรง


        ✤ SMARTs รูปแบบใหม่

           SMARTs ทั้งหมดได้รับการอัปเดตและใช้เทมเพลตแบบใหม่


        ✤ การสนับสนุนหลายการประมวลผล

           ในขณะนี้ Arena รองรับการใช้งานการประมวลผลที่หลากหลาย รวมถึงการเรียกใช้ตัวเลือกการจำลองแบบขนานซึ่งสามารถใช้เพื่อกระจาย

การจำลองแบบการทำงานของโมเดลผ่านการประมวลผลเชิงตรรกะ และการรวบรวมหรือการรวมกันของข้อมูลผลลัพธ์ลงในฐานข้อมูลเดียวกันสำหรับ

การทำรายงาน คุณลักษณะนี้ออกแบบมาเพื่อเร่งการสร้างข้อมูลผลลัพธ์สำหรับรุ่นที่มีการทำจำลองแบบซ้ำ ๆ หลายครั้ง


✪ รายการต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิก


           เมื่อ Arena ได้มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ และเมื่อเทคโนโลยีการสั่งการฟีเจอร์ต่าง ๆ มีความล้าสมัยหรือถูกใช้งานน้อยลง ฟีเจอร์เหล่านั้นจะ

ถูกลบออกจาก Arena สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการประเมินอย่างละเอียดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่อลูกค้าของเราอย่างไรและมีทางเลือกอื่น

ใน Arena อีกหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในกระบวนการพัฒนา และช่วยให้เราสามารถพัฒนาการปรับปรุงต่าง ๆ ที่จำเป็นได้

ซึ่งรายการต่อไปนี้จะถูกยกเลิกจาก Arena ในรุ่นปัจจุบันและในอนาคต:

        ✤ สำหรับ Arena 16.1 รายการต่อไปนี้ได้ถูกยกเลิก

               ➻ Adjust Variable module – โมดูลนี้จะยังคงมีอยู่ในเทมเพลตกระบวนการขั้นสูง แต่อย่างไรก็ตามโมดูลนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน

เทมเพลตใหม่อีกต่อไป

               ➻ Advanced Set module - โมดูลนี้จะยังคงมีอยู่ในเทมเพลตกระบวนการขั้นสูง โมดูลการตั้งค่าในเทมเพลตการนิยามข้อมูลแบบใหม่นั้น

เป็นการผสมผสานระหว่างโมดูลกระบวนการตั้งค่าขั้นพื้นฐานแบบเก่าและโมดูลกระบวนการขั้นสูงในการตั้งค่าโมดูลขั้นสูง

               ➻ การนำเข้าภาพวาดจากโปรแกรม MS-Visio

               ➻ การบันทึกไฟล์ .AVI


What's Arena Simulation?

          Arena Simulation เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจำลองปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดี - ผลเสียเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือปฎิบัติจริง สามารถจำลองได้หลายรูปแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการทำงานที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการทำงานจริง ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าArena Simulation Overview

ประโยชน์ของ Arena Simulation • สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ

 • สามารถนำผลลัพธ์จาก Arena Simulation มาช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการวางแผน ปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงาน

 • สามารถใช้ Arena ช่วยวิเคราะห์และทดลองการปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงานให้บริการที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการรอคอย

 • สามารถใช้ Arena ในการสร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง เช่น re-route, re-cluster เพื่อหาต้นทุนการขนส่ง

 • สามารถใช้ Arena สร้าง Model ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้าย (Material Handling) บริเวณท่าเรือขน container หรือโกดังสินค้า เป็นต้น

 • สร้าง Animation ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ

 • หา Process time, Cycle time, Manufacturing lead time และค่าความเสี่ยงในการลงทุน เป็นต้น

 • ช่วยทดสอบหา Bottleneck ในระบบ และเพิ่ม Utilization

 • ช่วยทำ Line Balancing และหา Batch Size ที่เหมาะสม

 • การทำ Optimization Plan เป็นต้น
Business Simulation For

การออกแบบ Production ของโรงงาน

       มีการนำ Business Simulation มาใช้ในการออกแบบ Production ของโรงงาน และการแก้ไขปัญหามากมายในหลากหลายแง่มุม เช่น การสร้างสมดุลในกระบวนการผลิตระหว่าง Demand และ Supply, การออกแบบ Plant Layout ใหม่, จำลองการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อลดเวลาการสูญเสียในระหว่างการผลิต ซึ่งมีหลากหลายบริษัทชั้นนำของโลกตั้งแต่ขนาดใหญ่จนเล็กมีการนำซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

การออกแบบห่วงโซ่อุปทาน

การออกแบบงานบริการ

       งานด้านบริการมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ มีผู้ติดต่อมาใช้บริการมากในแต่ละวัน จะทำอย่างไรถึงจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ความยาวเฉลี่ยในการคอยเป็นเท่ากับเท่าไร ดีพอหรือไม่กับการให้บริการเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะบริการที่มีให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน

ARENA เหมาะสมกับธุรกิจประเภทใด?

 • • กลุ่มอุตสาหกรรม
 • • กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • • ภาครัฐบาลและกองทัพ
 • • กลุ่มผู้ค้าปลีก
 • • กลุ่มขนส่ง
 • • กลุ่มโรงพยาบาลและสุขภาพ
 • • กลุ่มการจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรม
 • • Call Centers และบริการลูกค้า
 • • กลุ่มท่าเรือ
 • • กลุ่มธนาคาและสถานบันการเงิน


 


      Key features of Arena

 • Flowchart modeling methodology

 • Complete range of statistical distribution

 • Realistic 2D and 3D animation design

 • Reduce operating costs

 • Increase profitability through operations

 • Reduce delivery time

 • Diagnose and eliminate bottlenecksour service

CONSULTING       ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำแบบจำลองสถานการณ์วิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การต่อคิวในการรอเข้ารับบริการ การจัดการทรัพยากรที่มีให้เหมาะสมเพื่อรอรับงาน และการบริการที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจของท่าน เป็นต้น
       การจำลองสถานการณ์ต่างๆ จะสามารถช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาคอขวด ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มี ประสิทธิภาพกว่าเดิม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิบัติงาน ประเมินต้นทุนของการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน ก่อนที่จะทำการลงทุนจริงโดยที่ท่านไม่ต้องหยุดการให้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร โดยจะทำให้ท่านสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการและหาจุดบกพร่องได้โดยที่ท่านไม่ต้องทดลองกับสถานการณ์จริง ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน และประหยัดเวลา โดยมีลูกค้าที่ไว้วางใจให้บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ดูแล ได้แก่ บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
Customers Success Stories

    our customers