Forecast Pro คืออะไร?


Forecast Pro Quick Tour

    Forecast Pro เป็นซอฟต์แวร์ของบริษัท Business Forecast Systems, Inc (BFS) ดำเนินงานมานานกว่า 20 ปี โดยจะมุ่งเน้นเฉพาะการพยากรณ์ธุรกิจ วันนี้มีผู้ใช้งานมากกว่า 35,000 ราย จากหลายพันองค์กรทั่วโลก

    Forecast Pro ช่วยให้คุณสามารถสร้างค่าพยากรณ์ที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้วิธีทางสถิติที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว และงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีเทคนิคการพยากรณ์แบบใดแบบหนึ่งที่จะใช้ได้ดีที่สุดสำหรับข้อมูลทุกชนิด ซึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลว่า เพราะเหตุใด Forecast Pro จึงต้องมีเทคนิคการพยากรณ์หลากหลายรูปแบบ นั่นก็เพื่อที่จะครอบคลุมกับความต้องการที่หลากหลายทางธุรกิจ แบบจำลองใน Forecast Pro สามารถครอบคลุมสิ่งที่ต้องการ เช่น อุปสงค์ที่มีตามฤดูกาล การแบ่งลำดับชั้นสินค้า การทำโปรโมชั่นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ช้า การขจัดข้อมูลที่ผิดปกติ (Outliers) ตัวแปรสัมพันธ์กับการพยากรณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
        Forecast Pro ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ากลไก Expert Selection ให้ค่าพยากรณ์ที่ดีกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ และ 16 จาก 17 ทีมนักวิชาการ ได้ทดลองและศึกษาเรื่องการพยากรณ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ได้ทำการเปรียบเทียบ 24 วิธีการพยากรณ์ และใช้ข้อมูลที่เตรียมขึ้นจำนวน 3,003 ชุดข้อมูล สำหรับการแข่งขันที่เรียกว่า M-3 Forecasting Competition ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก International Journal of Forecasting เป็นเครื่องยืนยันความแม่นยำของ Forecast Pro

Versions of Forecast Pro  • Forecast Pro TRAC ใหม่และมีความสามารถสูงสุดสำหรับพยากรณ์อนุกรมเวลาสำหรับธุรกิจ

  • Forecast Pro Unlimited มีความสามารถในการพยากรณ์อนุกรมเวลาไม่จำกัดจำนวน

  • Forecast Pro 100 จำกัดการพยากรณ์ 100 อนุกรมเวลาในแต่ละครั้ง แต่มีเทคนิค Dynamic Regression ที่ต้องใช้ตัวแปรอื่นๆ มาเพิ่มเติมในการพยากรณ์นั้นๆ ด้วย ตัวอย่างการใช้งานจริง ได้แก่ องค์กร Tenaga Nasional Berhad หรือ TNB ที่ใช้เทคนิคนี้ในการพยากรณ์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย


     Forecast Pro TRAC เป็นระบบการพยากรณ์ที่ครบวงจรและออกแบบมารองรับการพยากรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น มีสินค้าเป็นจำนวนมาก การร่วมพยากรณ์ (Collaborate) กับทีมงานหรือคู่ค้าการทำงานที่มีลำดับชั้นซ้ำซ้อน มีการปรับแต่งค่าพยากรณ์ การบูรณาการ (Integrate) ระบบพยากรณ์กับระบบอื่น ดังนั้นหากมีองค์กรที่ต้องการโซลูชันนี้ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมข้อมูลและอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น  Forecast Pro TRAC ให้พื้นฐานสำหรับสร้างกระบวนการพยากรณ์ที่ยั่งยืนและมีกระบวนการของเอกสารสนับสนุนที่ดีในกรณีที่คุณ


• ต้องการพยากรณ์มากกว่า 100 รายการเป็นประจำ
• ต้องการร่วมพยากรณ์กับทีมงานหรือคู่ค้าเพื่อหาค่าพยากรณ์ขั้นสุดท้าย
• ทำการปรับปรุงค่าพยากรณ์ประมาณการที่ต้องการบันทึกประวัติการแก้ไขค่าพยากรณ์คุณสมบัติเด่นของ Forecast Pro TRAC


• ปรับมุมมองค่าพยากรณ์ในหน่วยวัดที่หลากหลาย
• การจัดลำดับชั้นในแบบของคุณและปรับเปลี่ยนได้บนหน้าจอโดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่เตรียมมา
• เน้นสินค้าที่สนใจเป็นพิเศษและที่มีผลกระทบสูง
• ตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• การพยากรณ์เป็นทีมForecast Pro TRAC Deep Dive Demonstration

"หากสิ่งเหล่านี้คือความต้องการ Forecast Pro TRAC คือคำตอบของคุณ"
       Forecast Pro Unlimited ความรู้ทางธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นในการร่วมกันสร้างค่าพยากรณ์ขั้นสุดท้าย Forecast Pro Unlimited ให้คุณสามารถปรับปรุงค่าพยากรณ์ทางสถิติในรูปแบบของตารางสเปรดชีต ที่แสดงทั้งข้อมูลอดีตและค่าพยากรณ์ที่คำนวณมาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน คุณสามารถปรับค่าพยากรณ์ได้หลายแบบ เช่น เฉพาะคาบเวลา เป็นช่วงหรือทั้งหมด ปรับค่าโดยการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือป้อนค่าใหม่ รวมถึงหากคุณมีการจัดลำดับชั้นที่ซับซ้อนหลากหลายการปรับค่าในลำดับชั้นใดๆ จะส่งผลกับระดับอื่นๆ โดยอัตโนมัติ การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการพยากรณ์ได้ มากถึง 10 แถว พร้อมช่องสำหรับการแสดงความเห็น ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอื่นในการสร้างค่าพยากรณ์อย่างแท้จริงการนำเสนออย่างมืออาชีพ


         Forecast Pro Unlimited ให้คุณสร้างรายงานนำเสนออย่างมืออาชีพในเวลาเพียงเสี้ยววินาที ด้วยรูปแบบรายงานมาตรฐานและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน คุณสามารถปรับกราฟเป็นแบบ time series หรือ year-over-year และยังสามารถจัดเก็บในรูป excel ได้โดยตรงไร้ปัญหาในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ


         Forecast Pro Unlimited เชื่อมกับระบบซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ได้โดยตรง ซึ่งคุณสามารถ Import ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Excel, text files หรือ ODBC ที่คุณจะสามารถปรับแต่งรูปแบบของข้อมูล Output ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบ flat file กับระบบ ERP ข้อมูลแบบสเปรดชีตสำหรับเพื่อนร่วมงาน หรือรายงานนำเสนอที่มีคุณภาพสำหรับนำเสนอในห้องประชุม Forecast Pro Unlimited มีความยืดหยุ่น และทำให้คุณได้ข้อมูลตามความต้องการอย่างง่ายดาย
        Forecast Pro 100 เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์การสร้างค่าสถิติพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและยังใช้งานง่าย กลไก Expert Selection สามารถช่วยคุณสร้างค่าพยากรณ์ที่แม่นยำได้มากถึง 100 รายการ (ผลิตภัณฑ์หรือ SKU) เพียงแค่คุณคลิก หรือถ้าคุณต้องการระบุวิธีพยากรณ์ Forecast Pro 100 ก็มีระบบเมนูที่สามารถเลือกแบบการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ไว้อย่างครอบคลุม พร้อมกับแสดงรายละเอียดข้อมูลในการสนับสนุนผลการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรู้ให้กับธุรกิจของคุณ และสร้างการนำเสนองานในรูปแบบที่น่าสนใจกับข้อมูลที่มีอยู่และ Forecast Pro 100 ให้รายละเอียดในการพิสูจน์วิธีในการพยากรณ์ทางสถิติ


       Forecast Pro 100 ให้คุณสามารถปรับการพยากรณ์บนกราฟของคุณหรือในสเปรดชีต และแสดงผลให้คุณสามารถเห็นภาพรวมข้อมูล ทั้งประวัติและค่าพยากรณ์ ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ และยังสามารถปรับข้อมูลจุดใดจุดหนึ่ง เป็นช่วง หรือทั้งหมดก็ได้ นอกจากนี้ก็สามารถปรับค่าเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือใส่ค่าใหม่ ถ้าคุณได้กำหนดลำดับชั้นหลายลำดับชั้น การปรับค่าในระดับต่างๆ ก็จะปรับให้โดยอัตโนมัติProduct Comparison

          เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพยากรณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย เราจึงขอเสนอ Forecast Pro-Forecast Pro 100, Forecast Pro Unlimited และ Forecast Pro TRAC ซึ่งข้อมูลการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของ Forecast Pro ในตารางด้านล่างนี้จะช่วยนำทางคุณไปสู่ Forecast Pro รุ่นที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม และ ทีมงาน บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ของเรายังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยคุณค้นหา soluiton และจับคู่ software ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณให้มากที่สุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์ ของเรา


"Editions Comparison Tables of Forecast Pro"

เทคนิควิธีในการพยากรณ์

Expert Selection :

Machine Learning :

       Machine Learning (ML) ของ Forecast Pro นั้น คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อที่จะสร้างการพยากรณ์ที่แม่นยำ เพราะ Forecast Pro ได้มีการนำ Extreme Gradient Boosting Decision Trees มาใช้ รวมถึงยังได้มีการรวบรวมคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลองที่สมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถปรับแต่งโมเดลที่สร้างขึ้นได้โดยการแสดงรายการคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ตัวแปรอธิบาย (Explanatory Variable), ตารางงาน (Event Schedules) เป็นต้น

Exponential Smoothing :

       Exponential Smoothing Forecast Pro ได้รวบรวมแบบจำลอง 12 แบบ Holt-Winters exponential smoothing เพื่อรองรับข้อมูลที่มีรูปแบบของแนวโน้ม และรูปแบบฤดูกาลที่หลากหลาย

Box-Jenkins :

       Box-Jenkins สำหรับชุดข้อมูลที่มีความเสถียร Forecast Pro จะสนับสนุนแบบจำลอง Box Jenkins โดยโปรแกรมสามารถสร้างแบบจำลองเสร็จอัตโนมัติหรือแบบโต้ตอบด้วยตัวช่วยที่มีหน้าจอสำหรับ diagnostic ที่สมบูรณ์และครบถ้วน

Dynamic Regression :

       Dynamic Regression จะถูกใช้เมื่อมีตัวชี้นำหรือตัวแปรสำคัญอื่นๆ คุณสามารถรวมตัวแปรอิสระ หรือเปลี่ยนและสร้างแบบจำลอง Cochrane-Orcutt โดยใช้ Forecast Pro (XE เท่านั้น) ในการสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลอง ซึ่งใช้เวลาอันสั้น

Event Models :

       Event Models เป็นส่วนขยายจาก exponential smoothing เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าพยากรณ์กิจกรรมพิเศษ เช่น การทำโปรโมชั่นต่างๆ การเคลื่อนไหวในวันหยุด หรือเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆ

Multiple-Level Models :

       Multiple-Level Models ช่วยทำให้คุณสร้างข้อมูลระดับกลุ่มสินค้าและใช้วิธี top-down หรือ bottom-up ได้เพื่อทำให้ผลการพยากรณ์ในทุกระดับชั้นและสามารถนำดัชนีฤดูกาล หรือการทำโปรโมชั่นเพื่อการกระจายผลของการพยากรณ์ จากระดับสูงสู่ระดับล่าง หรือจากระดับล่างสู่ระดับสูง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

New Product Forecasting :

         New Product Forecasting Forecast Pro มีหลากหลายวิธีการในการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการคาดการณ์ด้วยการเปรียบเทียบ การแทนที่รายการ และแบบจำลองการคาดการณ์รูปแบบของการแพร่กระจาย (Bass Diffusion Model)

Seasonal Simplification :

    Seasonal Simplification เป็นส่วนขยายจาก exponential smoothing ที่ลดจำนวนของดัชนีฤดูกาลที่ใช้ในการจำลองข้อมูล ซึ่งบ่อยครั้งทำให้ค่าพยากรณ์ต่างๆ ได้ถูกปรับปรุงความแม่นยำให้สูงขึ้นตามข้อมูล เช่น การพยากรณ์ในรายสัปดาห์ เป็นต้น

Low Volume Models :

       Low Volume Models แบบจำลอง Croston’s intermittent และแบบจำลอง Discrete มีไว้เพื่อรองรับข้อมูลปริมาณต่ำและเกิดขึ้นห่างกัน เช่น ข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนใหญ่เป็นศูนย์

Curve Fitting :

       Curve Fitting ช่วยทำให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในการระบุรูปแบบของ curve ตามชุดข้อมูลของคุณ สามารถนำไปใช้พยากรณ์รายปีและคาดคะเนการขายสินค้าใหม่ได้

Simple Methods :

       Simple Methods สำหรับชุดข้อมูลที่มีสั้นมากๆ หรือข้อมูลที่มีความแปรปรวนสูงมากๆ โปรแกรม Forecast Pro ได้มีวิธี moving average และยังมีวิธีง่ายๆ อีกหลากหลายวิธีเพื่อรองรับกับข้อมูลลักษณะนี้

Customers Success Stories

our customers