บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด

ร่วมบรรยายพิเศษใน การประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ หรือ OR - NET ประจำปี 2563

ในหัวข้อ "ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN REAL BUSINESS"

และ "DATA VISUALIZATION AND STORYTELLING & INTRODUCTION TO TABLEAU"
          ในวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานี้ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด นำโดย ดร. ปรีชา พันธุมสินชัย กรรมการผู้จัดการ และบริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด นำโดย คุณชนะ สุพัฒสร รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานจากทั้งสองบริษัท ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ หรือ OR - NET ประจำปี 2563 "SMART SUSTAINABLE DEVELOPEMENT FOR INDUSTRY & BUSINESS" ในหัวข้อ "ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN REAL BUSINESS" (วิทยากร โดย คุณชนะ สุพัฒสร จาก บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด) และในหัวข้อ "DATA VISUALIZATION AND STORYTELLING & INTRODUCTION TO TABLEAU" (วิทยากร โดย คุณพันธิวา สีหา จากบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, กรุงเทพฯ ซึ่งมีภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพ นับเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่การพัฒนาการสอน การพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศต่อไป