Simio Simulation Software

          Simio ย่อมาจากคำว่า “SImulation Modeling framework based on Intelligent Objects” ซึ่ง Simio เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองที่มีแนวคิดเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร โดยรวมเอาหลักการของวัตถุ (Object) และกระบวนการ (Process) ผสานกันอย่างลงตัวเพื่อความรวดเร็วในการสร้างแบบจำลองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยากและซับซ้อนWhy Simio?

คุณสมบัติเด่นของ Simio • การออกแบบรวมถึงวิเคราะห์ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือซับซ้อนที่มีมูลค่าการลงทุนสูง

 • การวิเคราะห์ทางเลือกสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบอย่างมาก

 • การวิเคราะห์ระบบที่มีความแปรปรวนของขั้นตอนกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญ หรือส่งผลกระทบต่อระบบ

 • ทดสอบแนวความคิดของคุณในการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่มีผลกระทบต่อระบบปัจจุบัน

 • ทำความเข้าใจและสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของธุรกิจ เช่น แรงงาน การขาดแคลนวัสดุ และอุปสงค์ที่ไม่แน่นอน เป็นต้น


The Evolution of the Industrial Ages : Industry 1.0 to 4.0
         The Smart Factory is referred to as the 4th industrial revolution, and Industry 4.0 is a common name used to describe the current trend towards a fully connected and automated production system. This term originates from a project in the high-tech strategy of the German government.
Simulation และ Scheduling
        Simulation และ Scheduling ที่ทำงานร่วมกัน ทำให้ Simio Software เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบด้วย Simulation เป็นการจำลองวิเคราะห์เชิงวัตถุแสดงผลในรูปแบบกราฟิก ซึ่ง Scheduling จะแสดงผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนตามระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ

Simio SimulationSimulation เหมาะกับงานด้านใด?


          การศึกษาพฤติกรรมและปรับปรุงความสามารถของระบบที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข การทหาร สนามบิน ระบบการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ท่าเรือ การทำเหมืองแร่ การพัฒนาระบบลีน หรือซิกซิกม่า เป็นต้น

ช่วยคุณสร้างแบบจำลองในรูปแบบ 3 มิติ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย


          ด้วยการทำงานแบบ Drag-and-Drop ที่เชื่อมประสานกันช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบจำลองได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ในระยะเวลาสั้น สำหรับการออกแบบ Simio Simulation เป็น software สร้างแบบจำลองที่มีความยืดหยุ่นสูงและความสามารถในการจำลองระบบได้อย่างแม่นยำและชัดเจน โดยที่คุณไม่ต้องเขียนโปรแกรม ดังนั้น Simio Simulation จึงให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์คืนสู่ธุรกิจของคุณได้ในระยะเวลาอันสั้นSimulation ถูกสร้างขึ้นโดย


          ทีมงานพัฒนาระดับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการทำ Simulation มานานกว่า 30 ปี โดย Dr. C. Dennis Pegden ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัท Systems Modeling Corporation ที่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ล่าสุดด้วยเทคโนโลยี .Net จาก Microsoft และมีการการทำงานร่วมกับ Google 3D Warehouse Simio® ทำให้ Simio Simulation เป็นซอฟต์แวร์ที่มีสมรรถนะสูง เหมาะสำหรับผู้สร้างแบบจำลองขั้นสูงและยังใช้งานง่าย จึงทำให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจสำหรับผู้ทำ Simulation ในยุคนี้Simio Simulation มีกรอบการสร้างโมเดลภายใต้ Intelligent Objects


        ซึ่งสร้างโดยผู้ใช้งานเอง และนำ Objects เหล่านั้นไปใช้ในแบบ จำลอง นอกจากนี้ Simulation ยังรองรับการใช้งานแบบไร้พรมแดนของการสร้างแบบจำลองหลากหลาย paradigms รวมทั้ง event, process, object, and agent-based modelingคุณสมบัติเด่นของ Simio Simulation • ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายและคืนทุนอย่างรวดเร็วประหยัดทั้งเวลาและเงินลงทุน

 • แบบจำลอง 3 มิติของ Simulation ทำให้คุณมองเห็นมิติใหม่ของโมเดลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 • ด้วยการใช้หลักการของ object-oriented ในการออกแบบ ทำให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์

 • ประสานเชื่อมต่อที่ทันสมัยกับผู้ใช้งาน จึงง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปใช้

 • ใช้สถาปัตยกรรมขั้นสูงเพื่อรองรับการออกแบบในอนาคต

 • Simio Simulation ให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อตอบสนองการใช้งานในภาคการศึกษา


Simio Scheduling        Simio RPS (Risk Based Planning Scheduling) คือ ขยายความสามารถของ APS (Advanced Planning and Scheduling) แบบดั้งเดิมเพื่อรองรับในส่วนของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของระบบ ทำให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า และสามารถปรับเปลี่ยนตารางการผลิตได้อย่างทันเหตุการณ์


ทำไมของการวางแผนและจัดตารางการผลิตขั้นสูงแบบดั้งเดิม (traditional APS) จึงล้มเหลว?        ปัญหาสำคัญของการวางแผนและจัดตารางการผลิตขั้นสูงแบบดั้งเดิม คือ ข้อมูลทั้งหมดที่กำหนดลงไป เพื่อใช้ในการวางแผนเป็นค่าคงที่ ซึ่งละเลยความแปรปรวนรวมไปถึงความไม่แน่นอนของระบบ เช่น ความผันผวนของเครื่องจักร หรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น วัสดุมาไม่ทันกำหนด นั่นคือ ผลลัพธ์ของ APS จะถือว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติหรือมองทุกอย่างในแง่ดี ซึ่งจะแตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างมาก ดังนั้นจากตารางการผลิตที่คาดว่า สามารถดำเนินการทุกอย่างได้อย่างทันเวลา และงบประมาณที่กำหนดจะเปลี่ยนไปในทันที เมื่อมีความไม่แน่นอนของระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง


Simulation based scheduling

           RPS (Risk Based Planning Scheduling) ขยายความสามารถของ APS (Advanced Planning and Scheduling) แบบดั้งเดิม เพื่อรองรับในส่วนของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของระบบ เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ที่ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตารางการผลิตได้อย่างทันเหตุการณ์

           RPS ใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อสร้าง resource-constrained deterministic schedule พร้อมกับ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตารางการผลิตในแง่ของกำหนดการส่งสินค้า หรืองบประมาณ อันเนื่องมาจาก ผลกระทบของความไม่แน่นอนของระบบ เช่น เวลาในการผลิต คนงานหยุด เครื่องจักรเสีย วัตถุดิบไม่เพียงพอหรือมาส่งล่าช้า ฯลฯ
คุณสมบัติเด่นของ Simio Scheduling


          ตารางการผลิตในรูปแบบของ Gantt และ Dispatching List Drag and Drop Order เพื่อเปลี่ยนลำดับการผลิตได้เอง Entities Work Flow แสดงความน่าจะเป็นที่จะส่งมอบได้ตรงตามเวลาเปรียบเทียบตารางการผลิตเพื่อหาตารางการผลิตที่เหมาะสมกับเป้าหมาย Simulation and Scheduling in one application Dashboard วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร และรายงานทางสถิติเชื่อมต่อกับระบบ ERP / MES 3D Animation


ประโยชน์ทางธุรกิจ


        สร้างตารางการผลิตที่สมจริงซึ่งรวมเอาความไม่แน่นอนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตารางการผลิต ทำให้เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายสร้างกฎเกณฑ์การจัดตารางการผลิตที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการผลิต และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้อย่างรวดเร็ว ประเมิน/เปรียบเทียบตารางการผลิตได้อย่างรวดเร็วสามารถปรับแต่ง interface และง่ายต่อการเรียนรู้การใช้งาน
our serviceบริการของเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Training และ Project Consulting & Modeling Services

          1. Training

          บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ได้มีการเปิดหลักสูตรการอบรม โดยมีการสอนวิธีการใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ เป็นผู้ดำเนินการสอบอีกด้วย

          2. Project Consulting & Modeling Services

       ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ในการทำแบบจำลองสถานการณ์วิเคราะห์ระบบปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การรอคิว ในการเข้ารับบริการ การจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมเพื่อรอรับงานและการบริการที่จะกระทบ กับธุรกิจของท่าน เป็นต้น

    การจำลองสถานการณ์จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาคอขวด ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิบัติงาน การประเมินต้นทุนต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนก่อนที่จะทำการลงทุนจริง โดยที่ท่านไม่ต้องหยุดการให้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กร ทำให้ท่านสามารถเห็นภาพรวมของโครงการและหาจุดบกพร่องได้โดย ไม่ต้องทดลองกับ สถานการณ์จริง ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และประหยัดเวลา ซึ่งมีลูกค้าที่ไว้วางใจให้ เอ็มโฟกัส ดูแล เช่น AOT เป็นต้น


Customer Success Story by AOT


Simio Simulation (AOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

การจำลองสถานการณ์ของ AOT ที่นำ Simio Simulation Software

มาใช้จนประสบความสำเร็จ

our customers


        เนื่องจากลูกค้าของเรามีความต้องการต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ลูกค้าบางรายต้องการแค่ทำการจำลองให้เป็นครั้งคราว หรือลูกค้าบางรายต้องการซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เข้ามาตลอดเวลา ดังนั้นลูกค้าของเราจึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Project Consulting & Modeling Services และ Buy Software License

          1. Project Consulting & Modeling Services


                     


        2. Buy Software License