TTMS + SAPB1 Seminar วันที่ 26 เมษายน 2561

Posted on : 03-Apr-2561
SAPB1 + TTMS Seminar

26 April 2018 (Half-Day) ฟรี!!


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสระบบบริหารการจัดการขนส่งออนไลน์ สุดยอดนวัตกรรมสำหรับธุรกิจที่ลดปัญหาในการบริหารการขนส่ง


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 26 เมษายน 2561

รายละเอียดดูที่นี่ => 
ตารางอบรม แผนที่งาน