M-Focus | ที่ปรึกษาวางระบบ ERP และ Supply chain

Tableau Server Seminar Mar 2017 (Half-Day) 31 มีนาคม 2560

Posted on : 31-Aug-2560
Tableau Server Seminar Mar 2017 (Half-Day)คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ


ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ Tableau Server สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล  ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 


*ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานหรือผ่านการใช้งาน Tableau Desktop แล้วเท่านั้น*


**ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องเตรียม Notebook และลง Tableau Desktop V.10 มาในวัน Training ด้วย**