M-Focus | ที่ปรึกษาวางระบบ ERP และ Supply chain

Tableau Desktop Seminar ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

Posted on : 02-Oct-2560
Tableau Desktop Seminar

Oct-Dec 2017 (Half-Day) ฟรี!!


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ

ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ Tableau Desktop สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

รายละเอียดดูที่นี่ => 
ตารางอบรม แผนที่งาน

Releated News