Tableau Desktop Seminar ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

Posted on : 19-Mar-2561
Tableau Desktop Seminar

April-June 2018 (Half-Day) ฟรี!!


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ

<

ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ Tableau Desktop สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ช่วงเดือนเมษายน - มิถนายน 2561

รายละเอียดดูที่นี่ => 
ตารางอบรม แผนที่งาน

Releated News