Tableau Desktop Seminar ช่วงเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561

Posted on : 31-May-2561
Tableau Desktop Seminar

July-Sep 2018 (Half-Day) ฟรี!!


คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ

<

ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ Tableau Desktop สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ช่วงเดือนกรกฏาคม -กันยายน 2561

รายละเอียดดูที่นี่ =>
ตารางอบรม | แผนที่งาน