Tableau Desktop Seminar ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

Posted on : 25-Sep-2561
Tableau Desktop Seminar

Oct-Dec 2018 (Half-Day) ฟรี!!


คลิกเพื่อดูรายละเอียดสัมมนาทั้งหมดที่นี่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ Tableau Desktop สุดยอดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ขุมปัญญาธุรกิจ และการจินตภาพข้อมูล


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ช่วงเดือนตุลาคม -ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม=>
| แผนที่สถานที่ฝึกอบรม