Free!! Simio Workshop Seminar 2017

Posted on : 02-Oct-2560คลิ๊กดูข้อความทั้งหมดที่รูปภาพ

ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการฝึกอบรมและสัมผัสซอฟต์แวร์ Simio สุดยอดโปรแกรมออกแบบจำลองและแก้ปัญหาการวางแผน


**ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาในวัน Training ด้วย**

(ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

รายละเอียดดูที่นี่ => 
 แผนที่งาน